Interview in Galerij Rock Konkerne, Concarneau (Fr.)


 

Eerst en vooral zou ik u willen feliciteren met deze expositie en u zeggen, dat in de eerste plaats de verscheidenheid van de kunstwerken en de variëteit van de uitdrukkingsmiddelen welke u gebruikt opvalt.

Deze verscheidenheid komt van mijn leraar, die ook alle kunstvormen exploreert. Ik probeer veel technieken en experimenteer met verschillende materialen.

 

Bent u niet bang u te verstrooien?

Helemaal niet, want zoals dit werk het zegt en ik de titel "Panta Reï" heb gegeven, verandert alles elke seconde, zoals de golven van de zee, je moet erin gaan, een lijn vinden en evolueren . Zo ontdekt men andere horizonten, nieuwe boten, nieuwe sloepen, nieuwe eilanden en telkens ontwikkelt zich een nieuwe expressievorm.

 

Dus wanneer u zich minder geïnspireerd voelt in het schilderen, gaat u zich toeleggen op beeldhouwen?

Zoals ik u zei, alles hangt af van de opkomende golven. Soms ben ik geïnspireerd om te schilderen, en dan is het weer een golf van keramiek, daarna misschien een golf om aan het werk te gaan met glasramen of om aan poëzie te doen... het komt gewoon vanzelf. Ik voel deze golf, laat ze tot mij doordringen en vervolgens laat ik het naar buiten komen. Heeft u gehoord van de Hindoegod die wordt voorgesteld met vier armen? Hij symboliseert de Schepper die op verschillende gebieden tegelijk werkt... de Hindoes noemen hem Vishnu, maar het is ook de universele Schepper die elke seconde iets nieuws schept. Het is als een tsunami die men inslikt en die men dient terug te geven aan de Schepper, de Bron.

 

Uw  perceptie van kunst is heel origineel, gewoonlijk zoeken kunstenaars één specifieke stijl die hen karakteriseert en kiezen één expressievorm . Is er een artistieke vorm die uw voorkeur heeft?

Neen. Ik hou van alle expressievormen. Elke dag bieden zich nieuwe ideeën aan. Ook de schepping is veelvoudig. Ik kan kunst niet scheiden van de Bron en van heel de schepping. Alles wat men creëert, vloeit hieruit voort.

 

Integendeel, als men durft zeggen "Ik, ik schep", dan creëert men een ego, en dit ego aanziet zich als een god. Men wil bekend worden, de beste zijn, men krijgt een dikke nek, men verliest zichzelf, want men bouwt een versterkte burcht dat op een dag instort, en dan verliest men alles. Maar als je de creatieve energie van de Bron door je laat stromen, sluit je niets af, rem je niets, en laat je de stroom doorheen je vloeien, je wordt het medium.

 

Hiermee bedoel ik dat de huidige maatschappij de band met de Schepper heeft verbroken. Dit raakt me, daarom heb ik deze piramide uit glas in lood gemaakt. Met dit kunstwerk wil ik de band met Hem herstellen, een band die de Illuminati verbroken hebben. Zij gebruiken het symbool van de piramide, maar hebben de top eraf gesneden, wat betekent dat ze de macht willen over de mensen en de wereld.

 

Deze piramide heb ik gemaakt om de gehechtheid van het volk aan zijn Schepper aan te duiden, daarom is de top vastgemaakt aan de driehoeken die de basis vormen en die de mensheid voorstelt. Toevallig telt de piramide 144 driehoeken in glas, en dit cijfer doet mij denken aan de 144000 uitverkoren waarover de apocalyps spreekt. Ik heb hier zelf niets in beslist, het is niet mijn keuze, het is het toeval. De 144 stukken ontdekte ik als het werk af was. Mijn idee was de band te helpen herscheppen met het goddelijke. De jaren ’60 – ‘70  met het New Age tijdperk hebben een verandering aangetoond. De mensen wilden dichterbij God komen. Maar in de jaren ‘90 kenden we een nieuwe golf van materialisme. Ik wil graag die essentiële band terug aanknopen, de theorie voorbij en een kunstwerk maken dat mijn band met de Schepper verduidelijkt.

 

Op welke leeftijd ben je met kunst begonnen?

Een week nadat ik mijn leraar heb ontmoet, heb ik mijn eerste grote beeld - een boksende vrouw – geboetseerd. Dit hebben we dan in gips afgegoten en het werd cadeau gegeven. Ik was toen 17 jaar.

 

Wat is uw parcours, welke academie heeft u gevolgd?

Ik heb geen enkele academie doorlopen. Ik heb alles van mijn leraar geleerd, die ook heel veel geëxperimenteerd heeft. Hij is een leraar die les geeft door het voorbeeld te geven. Hij toont het eenmaal voor en daarna moeten we ons zelf ontwikkelen. Het is niet iemand die er veel doekjes omwindt, ik heb heel veel van Hem gekregen. Ik hou veel van de directe stijl, het ontstaat zonder praten en zonder denken. Ik heb me gevormd naar Zijn voorbeeld. De meeste mensen zijn bang van de directe stijl, omdat men controle wil houden over het werk dat men creëert.

 

Creatief zijn is op weg gaan naar vrijheid, om vervolgens zijn kunst te laten evolueren naar spiritualiteit en zelfs naar goddelijkheid. Het is een evolutie die men doorloopt tot aan de top van de piramide. Dan kan men zeggen: "Mijn Schepper, alles wat ik gemaakt heb, geef ik terug aan u. Ik heb het voor u gemaakt, ik geef uw creatie terug . Dit is mijn dank."

 

Ik heb veel Chinese kalligrafie op uw doeken opgemerkt. Wat stelt dit voor?

De kalligrafie is een NU-moment kunst. In kalligrafie mag je niet twijfelen. Men werkt in één penseeltrek en dit getuigt van je innerlijke harmonie. Ik hou heel veel van deze stijl, en werk daarom graag op deze manier. Uw eigen TAU uitdrukken, zonder enige twijfel. Het is geen echte Chinese kalligrafie, want deze heeft haar regels, haar kader. Ik noem het liever kaografie, mijn persoonlijke kalligrafie. Sommige doeken stellen niets specifieks voor, maar zijn het resultaat van de harmonie van het moment zelf. Andere doeken stellen de Chinese symbolen van de hexagrammen van de I Tjing - het boek der veranderingen - voor.

 

U varieert veel qua technieken.

Ik zoek altijd naar verdere ontwikkeling en wil grenzen overschrijden.

 

U gebruikt heel gevarieerde materies. Olieverf, acrylverf, Chinese inkt , ecoline.... Eén schilderij heeft veel indruk op mij gemaakt het heet "Waarom???" Ik herken het aangezicht van de gekruisigde Christus hierin.  Met eronder de precisie: houtskool en wijn. Dit lijkt me vreemd. Heeft dit een bepaalde betekenis?

Ja. Christus heeft gezegd." Neem, dit is mijn bloed.” En de wijn op het schilderij stelt zijn bloed voor. Hij heeft ontzettend veel geleden, meer dan dat we ons kunnen voorstellen. Zijn lichaam was helemaal onder het bloed.

 

Het is een heel expressief, heel indrukwekkend werk ... Wil je de titel uitleggen?

" Waarom???" Waarom hebben ze Hem zo behandeld? Deze man heeft niets gedaan, was een onschuldige. Deze vraag blijft nog altijd onbeantwoord.

 

Als ik het goed begrijp, bent u Christene, behoort u tot de katholieke godsdienst?

Helemaal niet. Ik heb geen godsdienst. Ik hou niet van godsdiensten. Ik kan tot de Schepper spreken en om te geloven in Zijn Zoon, Christus, heeft men geen godsdienst nodig. Religies remmen de gelovigen in hun vrijheid. Ze conditioneren en dicteren hen hoe ze hun geloof moeten beleven. Om de echte Liefde aan de Vader te richten doorheen de Christus heeft  men geen religie nodig. God heeft geen godsdiensten nodig om zijn relatie met de mensheid te beleven. De mens heeft de godsdiensten gecreëerd omdat hij de verbinding met zijn Schepper verloren was. De werkelijke band met de Schepper is een directe Liefdesband van hart tot hart. Werkelijke liefde stijgt op uit het hart van de mens naar het universeel hart van de Schepper dat elke seconde klopt. Wanneer men artiest is, begrijpt men deze hartslag. Dit is wat ik probeer uit te drukken in mijn doeken met ecoline. Veel sterren, veel kleuren, veel beweging, alles verandert. Deze doeken lijken op foto’s van het universum, de kosmos. Ik observeer heel veel de sterren. Ik weet dat ze veel invloed hebben op het universum.

 

De cirkel is een figuur die vaak in uw schilderijen voorkomt. Wat symboliseert het voor u?

Kijk naar het universum en je ziet dat alle planeten rond zijn. De Schepper heeft ronde circuits geschapen . De cirkel stelt de continuïteit van het leven voor, de continuïteit van de beweging. De schepping is een continu proces en de cirkel roept dit proces op. De cirkel is ook het symbool van zen. Het energiecircuit in ons is circulair en om het toe te laten correct te evolueren moeten we leeg zijn. Als het ego alle ruimte inneemt van ons ‘zijn’, is er geen plaats meer voor deze goddelijke energie. Daarom heb ik in deze cirkel heilige woorden geplaatst, goddelijke mantra's, die toelaten aan de persoon die ze opzegt, een hogere heilige dimensie te bereiken.

 

U hebt verschillende talen gemengd: Hebreeuws, Sanskriet, Tibetaans...

Om uit te drukken dat racisme geen zin heeft. Dat alle talen mogen deelnemen. Ik wil alle talen verenigen en niet zeggen dat een volk eerder dan een ander het uitverkoren volk is. Alle volkeren zijn verkozen, elk kind is uitverkoren.

 

Dat is goed nieuws dat u ons brengt.  

Het is niet omdat ik Hebreeuws gebruik dat ik akkoord ben met deze godsdienst. Ik wil alle rassen en alle talen bij elkaar brengen. Dit schilderij drukt ook uit dat we maar een heel klein deeltje zijn van dit grote universum en dat elk universum zijn eigen taal heeft. Sommige gebruiken woorden, anderen gebruiken telepathie. Wij zijn niet de enigen in het universum.

 

Voor u heeft kunst een ander doel dan voor andere artiesten. U zoekt niet in het bijzonder naar het esthetische, als ik mij niet vergis?

Ik wil enkel uitdrukken dat de Schepper voortdurend bezig is en dat Zijn schepping doorheen de scheppingen werkt. Je moet de adem van God laten stromen, Zijn schepping is mooi. Dit moet nodig begrepen worden.

 

Mag ik me voorstellen dat u iets verwacht van de persoon die uw kunstwerken bekijkt. Is het voor u belangrijk begrepen en geapprecieerd te worden?  

Neen, niet echt. Wanneer men het niet begrijpt, betekent dit dat men er nog niet klaar is. Men zal nog deuren moeten openen om er toegang toe te krijgen... Er moeten nog tunnels doorlopen worden om te geraken waar ik me bevind. Ik probeer het gevoel weer te geven dat me begeestert wanneer een creatieve golf doorheen me gaat en aan de anderen zin in creëren te geven, want wie niet creëert, is dood. God schept alle dagen, jij bent zijn schepping, en Hij wil alle dagen scheppen doorheen jou.

 

Dit zou de wereld veel veranderen mocht ieder individu toegang vinden tot hetzelfde begrip, indien degene die verzorgt of opvoedt zou zeggen : " Het is God die verzorgt, die opvoedt doorheen mij."   

Ja, het betekent God onthullen in de andere. Veel mensen zijn gevangen. Je moet ze bevrijden uit hun knellende banden. Velen leven in een inwendige strijd tussen hun ego en hun ziel. De ziel wil God uitdrukken en het ego creëert de remmen. De ziel is gebonden aan God en het ego is gebonden aan de stof. De maatschappij heeft zijn band met het goddelijke vergeten. God heeft de mensheid geschapen naar zijn gelijkenis maar ze is de draad kwijt omdat de mensen zich als goden beschouwen. Deze benadering mist bescheidenheid. In deze maatschappij is overal oorlog. Enkel het geld telt. De macht dicteert. De mensheid is slaaf geworden.

 

Uw visie en uw belevenis van kunst zijn zeer interessant. Als ik u goed begrijp, is kunst goddelijk en bent u een goddelijk kanaal.

Iedereen kan een goddelijk kanaal zijn. Mijn kunst is open en eerlijk. Ik verstop niets, ik gebruik geen trucage. Ik kan dit delen met iedereen.

 

Als ik uw prachtige foto's zie, kan ik bijna niet geloven dat er geen trucage is.

Er is niets aan gemanipuleerd. Ik heb enkel de zonne-energie gebruikt. Het licht van de zon schijnt doorheen deze mooie blauwe flessen en wat u ziet is het resultaat, zonder trucage. Het is zo natuurlijk als de zon die schijnt doorheen glas.

 

De harmonie is echt prachtig. We zouden graag een zo goed geopend oog hebben als het uwe?

Hier geldt ook aandacht hebben voor het NU-moment, open staan en handelen. Je moet vooral niet nadenken en wachten. Je moet in actie komen.

 

Aangezien u zich niet laat controleren door uw ratio, laat u het toeval toe in uw creatie.

Ja, ik laat graag het toeval toe want het is de hand van God. Ik hou ervan om het toeval te laten meespelen in mijn werk. Dit is Tau-val.

 

Heeft het toeval tussengekomen in de kleuren in deze schaal?

Ja, in raku is het het vuur dat beslist over de kleuren en de schakeringen. Het toeval volgt haar weg en ik kom niet tussenbeide.

 

Wanneer u glas op deze manier bewerkt, is het echt heel origineel. Ik heb dit nog nooit gezien.

Het is heel eenvoudig. Ik meng de ecolines (gekleurde inkten) en de vernis en giet ze op karton of glas, en het toeval speelt mee om vormen te creëren in de materie. Soms kleef ik twee verschillende glazen tegen elkaar ... de technieken zijn veelvuldig en nieuwe creaties zien het daglicht. Deze doek mengt ook inkt, vernis en acrylverf en creëert effecten die je onmogelijk kan schilderen. Ik gooi energie in de materie, ze huwen om een nieuwe baby te creëren. Op dezelfde manier staat geschreven dat God klei nam, erop heeft geblazen om het universum te schapen.   

 

Ik heb eerst blijven stilstaan bij de verscheidenheid van uw creaties. Nu zou ik graag spreken over de sterkte en de kracht van uw realisaties.

God heeft met kracht geschapen. Zonder kracht kan men niet scheppen. Je moet in goede conditie en in goed Tau zijn, zodat de energie goed door u kan stromen. Om een nieuwe creatie te laten lukken, heeft men weliswaar kracht nodig. Het is de kracht van de Schepper die doorheen u gaat, op voorwaarde dat je in goede conditie bent om te ontvangen.

 

De moderne tijd heeft een groot aantal zieke en gestoorde artiesten gekend met heel gefolterde werken.

Deze artiesten zochten hun weg nog, de weg die je moet doorlopen. Elke mens begint door de confrontatie met zijn angsten. Iedereen heeft de talenten en de kwaliteiten om te creëren, iedereen kan creatief zijn.

 

Ik denk dat het publiek op dit punt het moeilijk zal hebben u te volgen.

Ja, het is het ego dat veel twijfels, gebonden aan angsten cultiveert. Negatieve gedachten zijn remmingen. Maar je kan ook een open schaal zijn en aan God vragen u te helpen om te creëren.

 

Uw manier van denken is echt heel interessant . Uw Leraar is JOSHU GENKU ...

Ja, dat is zijn artiestennaam, officieel heet hij Marc Du Pré. Het is een groot kunstenaar, maar wat hij het liefst doet, is beeldhouwen in mensen. Hij heeft ook mij gebeeldhouwd.

 

Ik veronderstel dat het een beeldspraak is. Wat betekent beeldhouwen in mensen?

Dit wil zeggen de schelp rond een persoon te openen en haar haar parel te laten ontdekken. Meestal is een individu zeer gesloten, door levens met angsten en verkeert zij in de onmogelijkheid alleen haar schelp te openen. Elke schelp is uniek, elke parel is verschillend. Alle DNA is verschillend, het is de parel in elke mens.

 

Dat is wat ik wil uitdrukken in mijn kunst en wat ik wil delen met iedereen.

 

 

Hartelijk dank voor uw geloof, uw glimlach en uw interessante en genereuze visie.

 


 

Met hartelijke dank aan moeder Margaretha Bosco voor de vertaling